Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
  • 543/QĐ-SYT
  • Sở y tế tỉnh Nam Định
  • Giám đốc Sở: Trần Trung Kiên
  • 18/08/2022
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Về việc mẫu Cefuroxim 500giả
Mã số: 1657/SYT-NVD
Công văn
Ban hành: 18/08/2022
LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM
Mã số: 08/2022/QH15
Luật
Ban hành: 16/06/2022
LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
Mã số: 06/2022/QH15
Luật
Ban hành: 15/06/2022
LUẬT ĐIỆN ẢNH
Mã số: 05/2022/QH15
Luật
Ban hành: 15/06/2022
LUẬT CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG
Mã số: 04/2022/QH15
Luật
Ban hành: 14/06/2022
Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược
Mã số: 2633/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 03/06/2022
Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược
Mã số: 2634/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 03/06/2022