Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Thông báo số 1488/TB-SYT ngày 15/11/2019 của Sở Y tế Nam Định về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị
  • 1488/TB-SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Giám đốc: Bùi Thị Minh Thu
  • 15/11/2019
  • Thông báo
  • Đấu thầu
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Báo cáo số 04//2021/BCDSNS Phòng khám đa khoa Nam Đô - Hà Nội
Mã số: 04//2021/BCDSNS
Báo cáo
Ban hành: 29/07/2021
QĐ số 441/QĐ-SYT Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề đợt 21
Mã số: 441/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 05/08/2021
QĐ số 439/QĐ - SYT veefv việc thu hồi GPP và DKKDD
Mã số: 439/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 04/08/2021
QĐ số 438/QĐ-SYT Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề đợt 20
Mã số: 438/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 03/08/2021