Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Thông báo 22/TB-SYT về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi NSNN quý IV và cả năm 2022
  • 22/TB-SYT
  • Sở y tế tỉnh Nam Định
  • Giám đốc Sở: Trần Trung Kiên
  • 05/01/2023
  • Thông báo
  • Công khai ngân sách nhà nước
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định 31/QĐ-SYT cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 03.2023
Mã số: 31/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 16/01/2023
KH 76/KH-SYT Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023
Mã số: 76/KH-SYT
Kế hoạch
Ban hành: 13/01/2023
Quyết định 22/QĐ-SYT Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 22/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 12/01/2023