Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược- Sở Y tế Hải Phòng
  • 864/QĐ-SYT
  • Sở Y tế Hải Phòng
  • GĐ Phạm Thu Xanh
  • 01/06/2020
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu