Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định số 874/QĐ-SYT Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
  • 874/QĐ-SYT
  • Sở Y tế tỉnh Nam Định
  • Phó giám đốc: Trần Trung Kiên
  • 07/10/2020
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu