Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định Số 814/QĐ-SYT Về việc công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2021 của ngành Y tế Nam Định
  • 814/QĐ-SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Phó giám đốc: Khương Thành Vinh
  • 02/12/2021
  • Quyết định
  • Công khai ngân sách nhà nước
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
CV số 2295/SYT-VP Công văn phổ biến VB QPPL tháng 11 năm 2021
Mã số: 2295/SYT-VP
Công văn
Ban hành: 01/12/2021
Báo cáo thay đổi danh sách nhân sự - PKCKTMH Phúc Thành
Mã số: 01/BC/PKCKTMHPT
Báo cáo
Ban hành: 27/09/2021
Thư mời báo phí Thẩm định giá thuốc đấu thầu năm 2021-2022
Mã số: 2316/SYT-KHTC
Thông báo
Ban hành: 03/12/2021
CV số 2285/SYT-NVD Kế hoạch tái thẩm định GPs 2022
Mã số: 2285/SYT-NVD
Công văn
Ban hành: 30/11/2021
QĐ số 806/QĐ-SYT cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 42
Mã số: 806/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 30/11/2021
QĐ số 789/QĐ-SYT Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề đợt 40
Mã số: 789/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 19/11/2021