Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định số 486/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc - GDP”, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
  • số 486/QĐ-SYT
  • Sở Y tế
  • Giám đốc: Bùi Thị Minh Thu
  • 18/05/2020
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Thông báo số: 01/2020/ TB-DR.ECOHAIHAU đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc
Mã số: Số: 01/2020/ TB-DR.ECOHAIHAU
Thông báo
Ban hành: 11/05/2020