Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và cơ sở đạt "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" - Sở Y tế Trà Vinh
  • 352/QĐ-SYT
  • Sở Y tế Trà Vinh
  • PGĐ Bùi Văn Minh
  • 18/05/2020
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định số 525/QĐ-SYT Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: số 525/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 29/05/2020