Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định 969/QĐ-SYT Thu hồi và hủy Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
  • 969/QĐ-SYT
  • Sở y tế tỉnh Nam Định
  • Giám đốc Sở: Trần Trung Kiên
  • 30/12/2022
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Y
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
CV 2576/SYT-VP V/v phổ biến VBQPPL tháng 12 năm 2022
Mã số: 2576/SYT-VP
Công văn
Ban hành: 30/12/2022