Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định 831/QĐ-SYT Thu hồi Phiếu tiếp nhận Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế, Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A - CTy CP May xuất khẩu Yên Phú
  • 831/QĐ-SYT
  • Sở y tế tỉnh Nam Định
  • Giám đốc Sở: Trần Trung Kiên
  • 16/11/2022
  • Quyết định
  • Kế hoạch tài chính
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu