Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định 27/QĐ-SYT Về việc tạm ngừng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của Hội quán Nam Dược (thuộc Công ty cổ phần THP Sinh Dược)
  • 27/QĐ-SYT
  • Sở y tế tỉnh Nam Định
  • Giám đốc Sở: Trần Trung Kiên
  • 13/01/2023
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Y
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định 22/QĐ-SYT Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 22/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 12/01/2023
QĐ 11/QĐ-SYT Thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
Mã số: 11/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 09/01/2023