Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • QĐ số 901/QĐ-SYT về việc công bố công khai căn cứ, nguyên tắc, định mức phân bổ dự toán NSNN năm 2022 của ngành Y tế
  • 901/QĐ-SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Phó Giám đốc: Khương Thành Vinh
  • 31/12/2021
  • Quyết định
  • Công khai ngân sách nhà nước
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
DS nhân sự bổ sung PKĐK CLC Tâm Phúc
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 30/12/2021