Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • QĐ số 781/QĐ-SYT Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược công ty Navi, Hậu Giang
  • 781/QĐ-SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Phó Giám đốc: Trần Trung Kiên
  • 17/11/2021
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Danh sách đăng ký người hành nghề KCB tại PKĐK Bảo Việt
Mã số: 12/PKĐKBV
Công văn
Ban hành: 01/11/2021
QĐ số 755/QĐ-SYT Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề đợt 37
Mã số: 755/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 04/11/2021