Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • QĐ số 635/QĐ-SYT về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2022 của ngành Y tế năm 2022
  • 635/QĐ-SYT
  • Sở y tế tỉnh Nam Định
  • Giám đốc Sở: Trần Trung Kiên
  • 23/09/2022
  • Quyết định
  • Công khai ngân sách nhà nước
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
DS nhân sự bổ sung PKĐK Kim Thành
Mã số: 04/2022/BC-PKKT
Công văn
Ban hành: 24/08/2022
Về việc đăng ký người hành nghề của cơ sở KB, CB
Mã số: 98/TTYTNH-KHNV
Công văn
Ban hành: 19/09/2022
Chỉ Thị về tăng cường công tác pháp chế trong ngành y tế
Mã số: 05/CT-BYT
Chỉ thị
Ban hành: 05/09/2022
Ban hành Hướng dẫn sử dụng khẩu trang Phòng, chống dịch Covid-19
Mã số: 2447/QĐ-BYT
Quyết định
Ban hành: 06/09/2022
Thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Mã số: 583/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 30/08/2022