Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • QĐ số 496/QĐ-SYT về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đợt 2 gói số 01: Thuốc Generic, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc tập trung cấp địa phương sử dụng cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2022-2023
  • 496/QĐ-SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Giám đốc: Trần Trung Kiên
  • 26/07/2022
  • Quyết định
  • Đấu thầu
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
QĐ số 302/QĐ-SYT về việc thành lập đoàn thẩm định GPP
Mã số: 302/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 23/05/2022
QĐ số Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 68
Mã số: 280/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 16/05/2022
QĐ số Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề đợt 67
Mã số: 277/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 13/07/2022