Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • QĐ số 480/QĐ-SYT Công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2021 của ngành Y tế tỉnh NĐ
  • 480/QĐ-SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Phó Giám đốc: Khương Thành Vinh
  • 20/08/2021
  • Quyết định
  • Công khai ngân sách nhà nước
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
QĐ số 468/QĐ- SYT về việc cấp chứng chỉ hành nghề Dược đợt 22
Mã số: 468/QĐ- SYT
Quyết định
Ban hành: 16/08/2021