Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • QĐ số 179/QĐ-SYT Hủy Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ông Vũ Văn Hạp
  • 179/QĐ-SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Giám đốc: Trần Trung Kiên
  • 06/04/2022
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Y
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
CV số 495/SYT-VP Công văn phổ biến VB QPPL tháng 3 năm 2022
Mã số: 495/SYT-VP
Công văn
Ban hành: 01/04/2022