Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • CV số 456/SYT-KHTC khai thác QĐ 637 của BYT về danh mục mã hãng sản xuất vật tư y tế để tạo lập mã VTYTphục vụ quản lý và GĐ, thanh toán chi phí khám KCB BHYT (Đợt 2)
  • 456/SYT-KHTC
  • Sở Y tế Nam Định
  • Giám đốc: Trần Trung Kiên
  • 28/03/2022
  • Công văn
  • Kế hoạch tài chính
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
QĐ số 146/QĐ-SYT Quyết định thu hồi CCHN Dược đợt 8
Mã số: 146/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 23/03/2022
QĐ số 142/QĐ-SYT cấp chứng chỉ hành nghề đợt 57
Mã số: 142/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 18/03/2022
Báo cáo thay đổi danh sách nhân sự - PKĐK Đông Đô - Hà Nội
Mã số: 03/BC/PKĐKĐĐ
Báo cáo
Ban hành: 14/03/2022
DS thay đổi nhân sự Phòng XN Medlatec Nam Định
Mã số:
Công văn
Ban hành: 08/03/2022