Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • CV số 2285/SYT-NVD Kế hoạch tái thẩm định GPs 2022
  • 2285/SYT-NVD
  • Sở Y tế Nam Định
  • Phó Giám đốc: Trần Trung Kiên
  • 30/11/2021
  • Công văn
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
QĐ số 806/QĐ-SYT cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 42
Mã số: 806/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 30/11/2021
QĐ số 789/QĐ-SYT Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề đợt 40
Mã số: 789/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 19/11/2021
QĐ số 787/QĐ - SYT thu hồi GPP và ĐĐKKD Dược
Mã số: 787/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 18/11/2021