Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • CV số 2219/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành,thu hồi mỹ phẩm không đáp ứng quy định về ghi nhãn
  • 2219/SYT-NVD
  • Sở y tế tỉnh Nam Định
  • Phó giám đốc Sở: Trần Huy Đoàn
  • 14/11/2022
  • Công văn
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu