Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Cv số 2071/SYT-KHTC nghiên cứu, sử dụng VBQPPL của UBND tỉnh về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế
  • 2071/SYT-KHTC
  • Sở Y tế Nam Định
  • Phó giám đốc: Khương Thành Vinh
  • 03/11/2021
  • Quyết định
  • Kế hoạch tài chính
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
CV số 2055/SYT-VPS Công văn phổ biến VB QPPL tháng 10 năm 2021
Mã số: 2055/SYT-VPS
Công văn
Ban hành: 02/11/2021