Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • CV số 1267/SYT-KHTC về thực hiện báo cáo kết quả LCNT cung cấp trang thiết bị y tế chuyên dùng và trang thiết bị y tế khác theo Thông tư số 14-2020
  • 1267/SYT-KHTC
  • Sở Y tế Nam Định
  • Phó Giám đốc: Trần Trung Kiên
  • 21/07/2022
  • Công văn
  • Kế hoạch tài chính
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
QĐ số 302/QĐ-SYT về việc thành lập đoàn thẩm định GPP
Mã số: 302/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 23/05/2022
QĐ số Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 68
Mã số: 280/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 16/05/2022
QĐ số Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề đợt 67
Mã số: 277/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 13/07/2022