Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • CV 2591/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng
  • 2591/SYT-NVD
  • Sở y tế tỉnh Nam Định
  • Phó giám đốc Sở: Trần Huy Đoàn
  • 30/12/2022
  • Công văn
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
CV 2576/SYT-VP V/v phổ biến VBQPPL tháng 12 năm 2022
Mã số: 2576/SYT-VP
Công văn
Ban hành: 30/12/2022