Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • CV 04/BVTT-TCHC V/v đăng tải bổ sung DS đăng ký người hành nghề của BVTT NĐ
  • 04/BVTT-TCHC
  • Bệnh viện Tâm thần tỉnh Nam Định
  • Phó giám đốc: Trần Quốc Việt
  • 03/01/2023
  • Công văn
  • Nghiệp vụ Y
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
CV 2576/SYT-VP V/v phổ biến VBQPPL tháng 12 năm 2022
Mã số: 2576/SYT-VP
Công văn
Ban hành: 30/12/2022