Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Công văn số 2104/SYT-TCCB v/v chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
  • 2104/SYT-TCCB
  • Sở Y tế Nam Định
  • Giám đốc: Trần Trung Kiên
  • 28/10/2022
  • Công văn
  • Tổ chức cán bộ
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu