Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Công văn số 1468/SYT-KHTC V/v khai thác Nghị quyết số 79 ngày 22/7/2021 của Chính phủ về việc mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19
  • 1468/SYT-KHTC
  • Sở Y tế Nam Định
  • Phó Giám đốc: Khương Thành Vinh
  • 18/08/2021
  • Công văn
  • Kế hoạch tài chính
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
QĐ số 468/QĐ- SYT về việc cấp chứng chỉ hành nghề Dược đợt 22
Mã số: 468/QĐ- SYT
Quyết định
Ban hành: 16/08/2021