Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Báo cáo thay đổi danh sách nhân sự - PKĐK Đông Đô
  • Phòng khám Đa khoa Đông Đô
  • Giám đốc PK: Vũ Thị Chăm
  • 05/10/2022
  • Công văn
  • Nghiệp vụ Y
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quản lý người hành nghề KB CB tại PK đa khoa KDH Trung Đông
Mã số: 289/PKTĐ-HNKCB
Công văn
Ban hành: 28/09/2022
Bổ sung nhân lực làm việc tại PK đa khoa KDH Yên Bình
Mã số: 36/TB-YTKHD
Công văn
Ban hành: 01/07/2022
Bổ sung nhân lực làm việc tại PK đa khoa KDH Yên Bình
Mã số: 35/TB-YTKDH
Công văn
Ban hành: 01/06/2022
Bổ sung nhân lực làm việc tại PK đa khoa KDH Yên Bình
Mã số: 26/TB-YTKDH
Công văn
Ban hành: 01/02/2022