Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Báo cáo thay đổi danh sách nhân sự - PKCKTMH Phúc Thành
  • 01/BC/PKCKTMHPT
  • PKCKTMH Phúc Thành
  • Phan Thị Tuất
  • 27/09/2021
  • Báo cáo
  • Nghiệp vụ Y
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Thư mời báo phí Thẩm định giá thuốc đấu thầu năm 2021-2022
Mã số: 2316/SYT-KHTC
Thông báo
Ban hành: 03/12/2021
CV số 2285/SYT-NVD Kế hoạch tái thẩm định GPs 2022
Mã số: 2285/SYT-NVD
Công văn
Ban hành: 30/11/2021
QĐ số 806/QĐ-SYT cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 42
Mã số: 806/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 30/11/2021
QĐ số 789/QĐ-SYT Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề đợt 40
Mã số: 789/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 19/11/2021
QĐ số 787/QĐ - SYT thu hồi GPP và ĐĐKKD Dược
Mã số: 787/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 18/11/2021