Trang chủThư viện video

Thư viện Video

Thông điệp Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017

Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm TƯ vừa ban hành Kế hoạch số 273/KH-BCĐTƯVSATTP ngày ngày 13 tháng 03 năm 2017 về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017.

Đã xem: 2432
1