Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược,Giấy chứngnhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc -GPP”
  • 680/QĐ-SYT
  • Sở y tế tỉnh Trà Vinh
  • Phó giám đốc Sở: Nguyễn Hữu Phước
  • 10/08/2022
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
V/v thuốc giả Salonpas Gel
Mã số: 1337/SYT-NVD
Công văn
Ban hành: 01/08/2022