Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược và Giấy chứng nhận đạt GPP
  • 1625/QĐ-SYT
  • Sở y tế tỉnh Thái Nguyên
  • Phó giám đốc Sở: Đỗ Trọng Vũ
  • 03/08/2022
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược

Văn bản khác

Trích yếu
V/v thuốc giả Salonpas Gel
Mã số: 1337/SYT-NVD
Công văn
Ban hành: 01/08/2022