Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc
  • 569/QĐ-SYT
  • Sở y tế tỉnh Gia Lai
  • Phó giám đốc Sở: Nguyễn Đình Tuấn
  • 03/06/2022
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược
Mã số: 2633/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 03/06/2022
Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược
Mã số: 2634/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 03/06/2022
Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
Mã số: 555/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 25/05/2022
Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
Mã số: 349/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 20/05/2022
Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
Mã số: 916/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 22/07/2022