Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - GPP”
  • 651/QĐ-SYT
  • Sở y tế tỉnh Trà Vinh
  • Phó giám đốc Sở: Nguyễn Hữu Phước
  • 28/07/2022
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Thu hồi chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 1480/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 09/08/2022