Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược, Giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc “GPP”
  • 1121/QĐ-SYT
  • Sở y tế tỉnh Lâm Đồng
  • Giám đốc Sở: Nguyễn Đức Thuận
  • 08/08/2022
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
V/v thuốc giả Salonpas Gel
Mã số: 1337/SYT-NVD
Công văn
Ban hành: 01/08/2022