Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Sang
  • 1647/QĐ-BYT
  • Bộ Y Tế
  • Thứ Trưởng: Đỗ Xuân Tuyên
  • 07/06/2022
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược
Mã số: 2633/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 03/06/2022
Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược
Mã số: 2634/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 03/06/2022
Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
Mã số: 555/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 25/05/2022