Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Về việc cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
  • 553/QĐ-SYT
  • Sở y tế tỉnh Nam Định
  • Giám đốc Sở: Trần Trung Kiên
  • 23/08/2022
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Về việc mẫu Cefuroxim 500giả
Mã số: 1657/SYT-NVD
Công văn
Ban hành: 18/08/2022