Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Tờ trình 15/TTr-TTYTGT V/v công bố ngừng hoạt động cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone
  • 15/TTr-TTYTGT
  • Trung tâm Y tế Huyện Giao Thủy
  • Phó giám đốc: Đoàn Hồng Trường
  • 05/01/2023
  • Tờ trình
  • Nghiệp vụ Y
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu