Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Thu hồi chứng chỉ hành nghề dược
  • 1480/QĐ-SYT
  • Sở y tế tỉnh Bắc Giang
  • Phó giám đốc Sở: Nguyễn Văn Bình
  • 09/08/2022
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
V/v thuốc giả Salonpas Gel
Mã số: 1337/SYT-NVD
Công văn
Ban hành: 01/08/2022