Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Thông báo về thay đổi người hành nghề KCB tại PKĐK Hoành Sơn
  • Phòng khám Đa khoa Hoành Sơn
  • Giám đốc: Roãn Văn Thuần
  • 09/01/2023
  • Thông báo
  • Nghiệp vụ Y
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định 07/QĐ-SYT Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 07/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 05/01/2023