Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Thông báo về thay đổi người hành nghề KCB tại PKĐK Hoành Sơn
  • Phòng khám Đa khoa Hoành Sơn
  • Giám đốc: Roãn Văn Thuần
  • 01/12/2022
  • Thông báo
  • Nghiệp vụ Y
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
CV 2576/SYT-VP V/v phổ biến VBQPPL tháng 12 năm 2022
Mã số: 2576/SYT-VP
Công văn
Ban hành: 30/12/2022