Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Thông báo số 2243/TB-SYT Thông tin các cơ sở công bố đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy thuộc Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
  • 2243/TB-SYT
  • Sở y tế tỉnh Nam Định
  • Phó giám đốc Sở: Khương Thành Vinh
  • 16/11/2022
  • Thông báo
  • Nghiệp vụ Y
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu