Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Thông báo số 1021/TB-SYT ngày 25/6/2021 của Sở Y tế Nam Định về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Thuốc Generic, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương sử dụng cho các cơ sở y tế tỉnh Nam Định đến hết tháng 9/2021
  • 1021/TB-SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Phó Giám đốc: Khương Thành Vinh
  • 25/06/2021
  • Thông báo
  • Đấu thầu
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu