Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Thông báo 2593/TB-SYT Lịch tiếp công dân định kỳ của Sở Y tế năm 2023
  • 2593/TB-SYT
  • Sở y tế tỉnh Nam Định
  • Giám đốc Sở: Trần Trung Kiên
  • 30/12/2022
  • Thông báo
  • Thanh tra
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
CV 2576/SYT-VP V/v phổ biến VBQPPL tháng 12 năm 2022
Mã số: 2576/SYT-VP
Công văn
Ban hành: 30/12/2022