Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • TB số 545/TB-SYT về việc Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I năm 2022
  • 545/TB-SYT
  • Sở Y tế tỉnh Nam Định
  • Giám đốc: Trần Trung Kiên
  • 14/04/2022
  • Thông báo
  • Công khai ngân sách nhà nước
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn số 548/SYT-NVD Thư mời báo giá thuốc
Mã số: 548/SYT-NVD
Công văn
Ban hành: 14/04/2022
CV số 495/SYT-VP Công văn phổ biến VB QPPL tháng 3 năm 2022
Mã số: 495/SYT-VP
Công văn
Ban hành: 01/04/2022