Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • TB số 48/TB-SYT VB thông báo thông tin cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng PKĐK Trung Đông
  • 48/TB-SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Phó Giám đốc: Khương Thành Vinh
  • 07/01/2022
  • Thông báo
  • Nghiệp vụ Y
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
QĐ số 894/QĐ - SYT Quyết định thu hồi GPP đợt 20-2021
Mã số: 894/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 31/12/2021
QĐ số 893/QĐ - SYT Quyết định thu hồi GPP đợt 19-2021
Mã số: 893/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 31/12/2021
DS Nhân sự PKĐK GIao PHong
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 28/12/2021