Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • TB số 2233/TB-SYT về việc Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 02 về mua thuốc Heparin
  • 2233/TB-SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Phó Giám đốc: Khương Thành Vinh
  • 23/11/2021
  • Thông báo
  • Đấu thầu
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
QĐ số 789/QĐ-SYT Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề đợt 40
Mã số: 789/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 19/11/2021
QĐ số 787/QĐ - SYT thu hồi GPP và ĐĐKKD Dược
Mã số: 787/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 18/11/2021
Danh sách đăng ký người hành nghề KCB tại PKĐK Bảo Việt
Mã số: 12/PKĐKBV
Công văn
Ban hành: 01/11/2021