Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • TB số 2206/TB-SYT Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Chánh Văn phòng và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Y Tế
  • 2206/TB-SYT
  • Sở y tế tỉnh Nam Định
  • Phó Chánh Văn phòng: Vũ Thị Phương Anh
  • 11/11/2022
  • Thông báo
  • Hành chính quản trị
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
CV số 1943/SYT-VP Công văn phổ biến VB QPPL tháng 9 năm 2022
Mã số: 1943/SYT-VP
Công văn
Ban hành: 05/10/2022
CV số 1748/SYT-VP Công văn phổ biến VB QPPL tháng 8 năm 2022
Mã số: 1748/SYT-VP
Công văn
Ban hành: 05/09/2022
CV số 1330/SYT-VP Công văn phổ biến VB QPPL tháng 7 năm 2022
Mã số: 1330/SYT-VP
Công văn
Ban hành: 01/08/2022
CV số 881/SYT-VP Công văn phổ biến VB QPPL tháng 5 năm 2022
Mã số: 881/SYT-VP
Công văn
Ban hành: 01/06/2022