Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định về việc thu hồi, hủy Chứng chỉ hành nghề dược - Sở Y tế Bắc Giang
  • 567/QĐ-SYT
  • Sở Y tế Bắc Giang
  • PGĐ Nguyễn Văn BÌnh
  • 28/05/2020
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu