Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và giấy chứng nhận nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt phân phối thuốc" - Sở Y tế Hải Dương
  • 413/QĐ-SYT
  • Sở Y tế Hải Dương
  • PGĐ NGuyễn Hữu Thanh
  • 25/05/2020
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định số 525/QĐ-SYT Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: số 525/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 29/05/2020