Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và giấy chứng nhận nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" - Sở Y tế Hà Giang
  • 317/QĐ-SYT
  • Sở Y tế Hà Giang
  • PGĐ Hoàng Thị Chung
  • 18/05/2020
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 1832/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 14/05/2020